Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PEKINIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PEKINIE

Grono pedagogiczne

p.o. kierownik SP, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wiedzy o Polsce – dr Andrzej Ruszer
nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego – mgr Maciej Mielnik
biblioteka – mgr Maciej Mielnik