Warsztaty plastyczne “Palma wielkanocna” w Pekinie klasy III SP

W przeddzień Niedzieli Palmowej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie odbyły się warsztaty tworzenia palmy wielkanocnej. Korzystając z dostępnych na terenie Chin materiałów, uczniowie klasy III wykonywali własne interpretacje palemek, którymi w polskiej tradycji upamiętnia się wydarzenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Uczestnicy spotkania kreatywnie zastąpili tradycyjne bazie oraz bukszpan gałązkami występujących w Pekinie krzewów i drzew, przy okazji poznając podobieństwa i różnice między polską a chińską florą. Warsztaty zostały zorganizowane przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej mgra Macieja Mielnika, a przeprowadzone pod opieką Kierownika SP w Pekinie dra Andrzeja Ruszera.

Warsztaty plastyczne