ALBUM NIEPODLEGŁOŚCIOWY

10 i 11 listopada uczniowie SPK w Pekinie wręczali albumy niepodległościowe, które są efektem ich kreatywnej pracy w ramach projktu "Niepodległa".

Album, który dziś Państwu prezentujemy, jest efektem wspólnej pracy, której początek przypada na 28 kwietnia 2018 roku. Wówczas nauczyciele i rodzice Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Pekinie postanowili złożyć wniosek o sfinansowanie działań uczniów i efektów ich kreatywnej pracy w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. Pod koniec sierpnia 2018 r. projekt został zatwierdzony, a sam pomysł przygotowania albumu jubileuszowego z pracami uczniów oraz szeregu działań artystyczno-warsztatowych towarzyszących całemu przedsięwzięciu spotkał się z wielkim zainteresowaniem.
Niewątpliwie nie było by tego albumu bez wsparcia finansowego udzielonego nam przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą w Warszawie działający w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i programu dotacyjnego „Niepodległa”. Wszystkie działania dotyczące realizacji tego projektu oraz nagrody dla laureatów konkursu zostały sfinansowane z tego właśnie funduszu. Wyrazy wdzięczności za udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego na druk albumów przekazujemy Panu Janowi Wawrzyniakowi, Dyrektorowi Polskiej Organizacji Turystycznej w Pekinie.
Wyrazy uznania pragniemy złożyć na ręce Pani Izabelli Zajączkowskiej, małżonki Ambasadora RP w Pekinie, która zgodziła się objąć wydarzenie patronatem honorowym oraz przewodniczyć pracom jury w składzie: Małgorzata Mątewska, Daria Lu i Wiktor Dąbkowski. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Mątewskiej za koordynowanie projektu od samego jego początku, Pani Małgorzacie Gradziuk, przewodniczącej Rady Rodziców SPK w Pekinie, za aktywne wspieranie wielu inicjatyw będących ważną częścią projektu, Pani Daria Lu za przeprowadzenie niezwykle wartościowych warsztatów graficznych, Pani Katarzynie Baran za nadzorowanie procesu składania i drukowania albumów, Panu Dariuszowi Świtalskiemu za przygotowanie materiałów do warsztatów ceramicznych i nadruku na koszulkach z pracami laureatów oraz Panu Wiktorowi Dąbkowskiemu za wykonywanie fotografii wszystkich prac konkursowych uczniów i wybranych plakatów z warsztatów graficznych.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich rodziców inspirujących w sposób twórczy swoje dzieci do wykonania prac. Podziękowania składamy również na ręce studentów III roku polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych: Lidii, Krystyny i Jacka za przetłumaczenie wstępu do albumu na język chiński. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali nam swoje wsparcie i przez te kilka miesięcy pomagali nam z powodzeniem realizować cele naszego projektu.
Organizatorzy projektu
Andrzej Ruszer, Kierownik SPK w Pekinie
i Justyna Pielucha, nauczycielka w SPK w Pekinie