Protokół - Konkurs literacko-artystyczny "Niepodległość w oczach współcczesnego dziecka"

Celem projektu plastyczno-literackiego „Niepodległość w oczach polskiego dziecka” było zaangażowanie uczniów w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Polska po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918 roku, odzyskała upragnioną niepodległość. Dzięki swej niezłomności Polacy na nowo wprowadzili Polskę na mapy Europy. To symboliczne wydarzenie stało się dziś, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, impulsem dla polskich dzieci na całym świecie do wyrażenia własnej wizji odrodzenia Ojczyzny.
Dzieci ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Pekinie wzięły udział w szeregu działań edukacyjnych przybliżających im tematykę niepodległościową, w warsztatach plastycznych i graficznych, a następnie pod merytoryczną opieką nauczycieli i rodziców przygotowały prace na konkurs Niepodległość oczami współczesnego dziecka. Zwieńczeniem tego konkursu będzie album okolicznościowy, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, w którym zaprezentujemy efekty pracy uczniów. Konkurs został rozstrzygnięty 13 października 2018 r. w trzech kategoriach: forma plastyczna dla klas I-III i IV-VIII oraz forma literacka. Dzieci tworzyły plakaty przedstawiające polskie symbole narodowe oraz ich własne skojarzenia związane z Polską i Niepodległością. W kategorii literackiej uczniowie zgłosili do konkursu poruszające listy do niepodległej Ojczyzny, w których pokazują swoje przywiązanie do Polski, dzieląc się osobistymi przeżyciami i przesyłając Jej życzenia.

Andrzej Ruszer
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Pekinie

PROTOKÓŁ
Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca – Izabella Zajączkowska
Członkowie: Daria Liu, Małgorzata Mątewska, Wiktor Dąbkowski
zapoznała się ze wszystkimi pracami konkursowymi i podjęła decyzję, że w Konkursie Niepodległość w oczach współczesnego dziecka, organizowanym przez Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Pekinie, zostaną przyznane nagrody w następujących kategoriach:
I. Praca literacka:
1. Jan Zajączkowski – I miejsce
2. Anais Piątkowska – II miejsce
3. Maciej Pisarski – III miejsce
II. Prace plastyczne:
A: grupa młodsza:
1. Julia Jaskulska – I miejsce
2. Kacper Zajączkowski – II miejsce
3. Jani Liu – III miejsce
B: grupa starsza:
1. Lena Olszak – I miejsce
2. Emil Olszak – II miejsce
3. Urszula Gradziuk – III miejsce
4. Jan Zajączkowski – III miejsce