Rekrutacja uczniów do SPK w Pekinie

Ogłaszam nabór do SPK w Pekinie w roku szkolnym 2018/2019
Powołuje komisję rekrutacyjną, która od dnia 2 do 30 czerwca będzie w każdą sobotę od godziny 15.00 przyjmować dokumenty uczniów. 30 czerwca zostaną przedstawione wyniki rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywać się od 1 do 15 lipca.

Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu:
a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U.
z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

1. Składanie wniosku o przyjęcie do SPK oraz wymaganej dokumentacji:

1) dokumentację rekrutacyjną stanowią:

a) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,

b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,

c) oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,

d) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,1

e) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,

Serdecznie zachęcam wszystkich do zapisów!
Andrzej Ruszer
Kierownik SPK przy Ambasadzie RP w Pekinie

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1234.doc107 KB